Omdat het oude kerkhof rondom de (oude) kerk van Montfort te klein was geworden, werd in 1937 aan de Huysbongerdweg een nieuw kerkhof in gebruik genomen. Daar werden ook de 186 slachtoffers van de bombardementen in januari 1945 gezamenlijk begraven. Vier jaar later (1949) werd er er ter nagedachtenis aan deze tragische gebeurtenis(sen) een monument onthuld en ingezegend, waar telkenjare op 5 mei een herdenkingsdienst wordt gehouden. In Montfort is er geen algemene (gemeentelijke) begraafplaats.  Zie verder het kerkhofregelement en de tarieven.

zie ook: graftombe.nl