De Eucharistie is het belangrijkste sacrament. Het is de bron en het hoogtepunt van het christelijke leven. De Eucharistie is een present stellen van het Laatste Avondmaal. We ontvangen in de Eucharistie het Lichaam van Christus. Zo worden het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer voor ons werkelijkheid.

Wekelijks worden wij uitgenodigd om de Eucharistie mee te vieren en te ontvangen, om vanuit de verbondenheid met Christus in en door de Eucharistie (Communie) ook onze navolging van Hem in het gewone leven van alledag meer en beter gestalte te kunnen geven. Het is een aloud en eerbiedwaardig gebruik om Misintenties op te dragen en het heil van zowel levenden als doden in de vruchten van het Misoffer te laten delen.  Daaraan zijn kosten verbonden, om uit te drukken dat ook U als opgever van de intentie in materiële zin dat offer wilt delen. Misintenties kunnen opgegeven worden middels dit formulier.

Het is een goed en eerbiedwaardig gebruik om de H. Eucharistie ook buiten de Mis te vereren, of beter gezegd Christus onder de Eucharistische gedaante van het brood te aanbidden. Dat gebeurt in het lof (met uitstelling en zegen van het Allerheilige), maar ook in de sacramentsprocessie die traditiegetrouw op het feest van het H. Sacrament (Sacramentsdag) wordt gehouden. Wekelijk is er bij de zusters van priorij Thabor in St. Odiliënberg gelegenheid tot aanbidding.

Voor het ontvangen van de ziekencommunie (de communie voor parochianen die om welke reden dan ook de gang naar de kerk niet meer kunnen maken) kan men zich bij het parochiebureau opgeven. De ziekencommunie wordt traditiegetrouw in de morgen van de eerste vrijdag van de maand rondgebracht.