Lian Overbeeke werd geboren in 1964 in Prinsenbeek, is gehuwd en werkt als geestelijk verzorger bij de Cicero Zorggroep en zet zich al sinds 1995 als parochievrijwilligster actief in Posterholt. Vooral sinds ze in 2010 de bisschoppelijke zending  (‘missio canonica’) heeft ontvangen, is ze ook in clusterverband actief op het gebied van jeugd en jongeren en de diaconie. Daarnaast was ze van 2014 tot 2017 als pastoraal werkster in het Geleense actief en maakte ze zich verdienstelijk bij het project ter (re-)vitalisering van de catechese. Sinds 1 februari 2021 is ze officieel benoemd tot catechiste in ons parochiecluster.