GoddelijkeBarmhartigheid1

Barmhartigheidszondag 2024

De tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) geldt sinds het heilig jaar 2000 ook als Barmhartigheidszondag. De devotie tot de goddelijke Barmhartigheid kreeg dankzij de Poolse heilige Maria Faustina Kowalska (1905-1938) een grote impuls. Het was de (Poolse) paus Johannes Paulus II (1920-2005) die de tweede zondag van Pasen aanwees als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Op deze zondag staat de barmhartigheid centraal.  Daarin ligt immers niet alleen het geschenk van  Gods eniggeboren Zoon als Verlosser. Dankzij zijn lijden, sterven en verrijzen is er niet alleen hoop op eeuwig leven, maar ook op vergiffenis van zonden In het kader van Barmhartigheidszondag wordt op 7 april a.s. om 15.00 uur in de Mariakapel bij de Berger basiliek een speciaal aanbiddingsuur gehouden en is er ook gelegenheid het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Diezelfde zondagmiddag is pastoor L’Ortye als predikant te gast bij de Barmhartigheidviering in onze buurparochie in Haaren (D).