BergBasiliek

Feestkalender basiliek

Iedere morgen om 8.00 uur is er in de Berger basiliek een (gezongen) H. Mis (ook op zaterdag!). Niet alleen op de gebruikelijke hoogtijddagen maar ook die volgens de kalender van de H. Graforde wordt van dat tijdstip afgeweken en is de (hoog-)Mis om 9.30 uur. Als de schuingedrukte hoogtijddagen op een zondag vallen, mogen ze ook op zondag gevierd worden. Andere hoogtijdagen worden dan verplaatst naar de dag erna. Als Maria Boodschap (25 maart) in de Goede Week valt, wordt het verplaatst naar de maandag na het Paasoctaaf en wordt het titelfeest van de H. Graforde een dag later gevierd. Bij deze een overzicht van dergelijke hoogtijddagen:

6 januari – Driekoningen

2 februari – Maria Lichtmis

19 maart – St. Jozef

25 maart – Maria Boodschap *

maandag na het Paasoctaaf – titelfeest H. Graforde **

3 mei – H. Jacobus de Mindere, bisschop van Jeruzalem, patroon van de H. Graforde

6 mei – wijdingsverjaardag basiliek

8 mei – HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus, kerk- en parochiepatronen

tweede donderdag na Pinksteren – Sacramentsdag

derde vrijdag van Pinksteren – H. Hartfeest

24 juni – St. Jan Geboorte

29 juni – HH. apostelen Petrus en Paulus

15 juli – wijdingsverjaardag H. Grafkerk Jeruzalem

6 augustus – Gedaanteverandering des Heren

15 augustus – Maria ten Hemelopneming

28 augustus – H. Augustinus, regelvader H. Graforde

1 november – Allerheiligen

7 november – H. Willibrord

8 december – O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

 

*wordt verplaatst naar de maandag na het paasoctaaf indien het in de goede week valt

**wordt verplaatst naar de dinsdag erna als op deze dag Maria Boodschap wordt gevierd