Roerkerken

parochie-cluster Roerstreek

Laatste clusternieuws

roerkerknieuws-5
roerkerknieuws-4
roerkerknieuws-3
roerkerknieuws02
roerkerknieuws-62
roerkerknieuws-61-1
roerkerknieuws-60

Laatste kerkberichten

Kerkberichten week 29

Zaterdag 13 juli

17:30 uur: Vooravondmis in de H. Martinus te Vlodrop

 • Intenties :- gest. jrd. voor Herman en Mia van der Borgh-Deckers
 • En we bidden voor de overledenen vanaf juli 2023 vanaf de zeswekendienst
 • • Leny Geerlings-Meijers,
 • • Piet Fabus,
 • • Sef Bergh,
 • • Mientje Koolen-Tobben,
 • • Annie Delissen-Schoenmakers,
 • • Trina Tillmans-Biermans,
 • • Marijke Geerlings-Minkenberg,
 • • Mia Engelen-Delissen
 • • Henri Wolters.

19:00 uur: Vooravondmis in de H. Matthias te Posterholt

 • Gestichte jaardienst voor Herman Meuwissen en Tiela van Cruchten
 • Gestichte jaardienst voor Jèn Visschers en overleden ouders Visschers-Reinders

Zondag 14 juli

9:30 uur: Plechtige Mis in de H. Sebastianus te Herkenbosch

 • H.Mis voor Bér en Coby Lechner-Peeters en voor een bijzondere intentie
 • Coll.mis voor Frans van Duynhoven
 • Coll.mis voor Idi en Jo Classen-Eikelenberg

9:30 uur: Hoogmis in de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg

 • Voor Jan en Lies Rutten-Smeets;
 • gestichte jaardienst voor overleden ouders Op het Veld-van Elmpt;

11:00 uur: Plechtige Mis in de H. Catharina te Montfort

11:15 uur: Plechtige Mis in de H. Andreas te Melick

 • Geen extra intentie

17:00 uur: gezongen Vespers in de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg

Maandag 15 juli

8:00 uur: Gezongen mis in de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg

 • H.Mis van 08.00 uur vervalt
 • Hoogfeest van de kerkwijding van de Basiliek van nhet H. Graf Jeruzalem
 • 09.30 uur Hoogmis

19:00 uur: Stille mis in de H. Matthias te Posterholt

Dinsdag 16 juli

8:00 uur: Gezongen mis in de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg

19:00 uur: Gezongen mis in de WZC Bergh te St. Odiliënberg

Woensdag 17 juli

8:00 uur: Gezongen mis in de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg

19:00 uur: Stille mis in de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg

Donderdag 18 juli

8:00 uur: Gezongen mis in de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg

8:40 uur: gezamenlijke rozenkans in de H. Andreas te Melick

 • Gezamenlijke rozenkrans in Melick

9:00 uur: Stille mis in de H. Andreas te Melick

 • 09.00 uur: Stille H. Mis in Melick Jaardienst voor Rudi Dominicus en Hedwig Dominicus-Brend

14:30 uur: Gezongen mis in de WZC Bosscherhof te Herkenbosch

 • Gezongen H. Mis in de grote zaal van Bosscherhof Gest. Jaard. Voor Christiaan Pillaerds en Gertrudis Koelen

Vrijdag 19 juli

8:00 uur: Gezongen mis in de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg

 • Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus

Zaterdag 20 juli

8:00 uur: Gezongen mis in de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg

 • Tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria