Vormsel_5

Vormsel 2023

Dit jaar staat de clusterbrede Vormselviering gepland op vrijdagavond 24 november 2023 om 19.00 uur in de St. Matthiaskerk van Posterholt. Vormheer dit jaar is onze vicaris-generaal H. Quaedvlieg. De voorbereiding begon na de ouderavond die vlak na de zomervakantie werd gehouden. Hoewel de viering clusterbreed is vindt de voorbereiding van de kinderen op locatie plaats, d.w.z. in de verschillende parochies. Er zijn 41 vormelingen aangemeld.

De voorbereidende ouderavond was op donderdagavond 7 september j.l. om 19.30 uur in het KA-huis in Posterholt (Hoofdstraat 68). Bij deze de link naar het aanmeldingsformulier. De voorbereidende (oefen-)viering is op zondagmiddag 19 november om 14.00 uur in de St. Andreaskerk van Melick.