wpo dubbelbeelden 2018b

Patroonsfeest St. Odiliënberg 2023

Op maandag 8 met a.s. viert de parochie St. Odiliënberg weer haar jaarlijks patroonsfeest, het (hoog-)feest van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus. Het feest wordt op de vooravond ingeluid met de gebruikelijke gezongen Vespers (met uitstelling van het Allerheiligste) om 17.00 uur, (in verband met de eerste zondag van de maand) om 16.00 uur voorafgegaan door meditatieve muziek (zie roerkerknieuws 149). Na de Vespers (afgesloten met de zegen met het Allerheiligste) worden wij weer traditiegetrouw ontvangen in de priorij waar de zusters zorgen voor koffie en vlaai, waarna Willem Wolters uit Maastricht een lezing houdt over het landgoed Overen (‘de genade van Overen’).

’s Anderendaags (op de feestdag zelf), is er om 9.30 uur een geconcelebreerde hoogmis met preek door ‘probst’ Thomas Wieners uit Wassenberg. Aansluitend de gelegenheid om de relieken te vereren en daarmee een persoonlijke zegen te ontvangen. ’s Avonds om 17.00 uur is er weer uitstelling van het Allerheiligste met gezongen Vespers, met aansluitend zegen met het Allerheiligste, gelegenheid tot verering van de relieken en om een persoonlijke zegen daarmee te ontvangen. Voor deelname aan de lezing op zondagavond graag opgave via basiliekwacht@roerkerken.nl of tel. 06 – 33 92 94 70.